Menu

Práca s informáciami

Ide o zásadnú časť náplne práce každej asistentky. Asistentka musí vedieť vstupné údaje správne zaradiť a nasmerovať, roztriediť alebo zredukovať, prípadne doplniť o ďalšie informácie a usporiadať do celkov.

Čítať ďalej...

Náplň práce asistentky

Náplň práce asistentky býva odlišná podľa veľkosti a zamerania firmy. Keď sa niekto hlási za fakturantku, je jasné, že bude fakturovať. Ale ak sa hlásite za asistentku, môžete sa stretnúť s čímkoľvek. Od vynášania smetí až po manažérske aktivity, a to v jednej firme.

Čítať ďalej...