Menu

Práca cez agentúru

Práca cez agentúru

Na našom pracovnom trhu je agentúr neúrekom. Dokonca figurujú samostatní personalisti, ktorých na prvý pohľad nespoznáte, pretože sa na pracovných portáloch prezentujú pod hlavičkou firmy, ktorá hľadá zamestnanca. Niektorí volajú do predošlých zamestnaní uchádzača a zisťujú si referencie, mali by vás však na to vopred upozorniť.

Registráciou v agentúre môžete výrazne zvýšiť svoje šance na nájdenie si práce. Platiť tam nebudete nič. Keby pýtali peniaze, utekajte odtiaľ. Zaplatí za vás firma, pre ktorú budete pracovať. Agentúry si dosť dávajú záležať na výbere pracovníkov, pretože kompletnú sumu väčšinou dostanú až po skúšobnej dobe kandidáta, ktorého na pozíciu vybrali. Keby s ním zamestnávateľ nebol spokojný alebo by ten človek dal sám výpoveď, musia mu nájsť nového pracovníka.

Do agentúry treba zaslať alebo priniesť životopis. Potom s vami urobia rozhovor, a to buď telefonicky alebo osobne. Možno vás preškolia, aby ste zaujali na pracovnom pohovore. U personalistov sa môžete stretnúť s osobnostnými dotazníkmi. Ide do istej miery o psychologické testy, ktorými zisťujú, či máte požadované vlastnosti na danú pozíciu, teda či ste vhodná osobnosť. Niekde vám zasa môžu dať jazykový test alebo príklad v exceli, napríklad zostavenie tabuľky, zadanie vzorca či nastavenie filtra.

S testami sa môžete stretnúť aj bežne vo firmách. Sú už bežným trendom, najmä keď ide o prijímanie ľudí na vyššie posty.

foto: Antonio Guillem / 123rf

Napíšte komentár