Menu

Stravné lístky alebo cesťák?

Dobrý deň, pracujem ako obchodný zástupca pre pekárenskú firmu. Pracovná doba je 7.30 - 15.30. Takmer celý čas a každý deň som mimo firmy na cestách s použitím firemného vozidla. Chcem sa opýtať, na akú náhradu stravy mám nárok, či sú to stravné lístky alebo si mám vypisovať cesťák? Je to na rozhodnutí majiteľa firmy alebo je to nejak stanovené zákonom? Ďakujem za pomoc. S pozdravom Jozef

Odpoveď:

Dobrý deň, Jozef, ďakujem za zaujímavú otázku.

Neviem, ako máte formulovanú pracovnú zmluvu. Od nej sa odvíjajú Vaše reálne podmienky.

Keď zoberieme do úvahy iba informácie, ktoré ste poslali, Vaša pozícia obchodného zástupcu má charakter povolania, z ktorého vyplýva častá zmena pracoviska. V pracovnej zmluve musí byť uvedené miesto výkonu práce. Bežne sa uvádza pravidelné pracovisko, napr. prevádzka firmy, ale pri častej zmene pracoviska môže byť uvedené aj Vaše miesto pobytu. Ťažko povedať, čo je výhodnejšie, lebo iste cestujete na rôzne smery (niekedy by Vám služobná cesta trvala dlhšie z domu, inokedy z práce).

Aj na povolania, z ktorých osobitnej povahy vyplýva častá zmena pracoviska, sa vzťahuje zákon o cestovných náhradách, čo znamená, že za príslušných dĺžok trvania pracovných ciest (§ 5) by ste mali dostávať stravné (tzv. diety) na základe vypísaných cestovných príkazov. Ak by v jeden deň trvali Vaše služobné cesty spolu menej ako 5 hodín, nemáte nárok na diety, ale na stravný lístok (za predpokladu, že odpracujete viac ako 4 hodiny podľa § 152 ods. 2 Zákonníka práce). Hovorím teraz iba o cestách v rámci SR. Ak by ste šli do zahraničia, máte nárok na diety (ktoré zahŕňajú aj vreckové, prípadne iné náhrady) od momentu prekročenia hranice. Zahraničné pracovné cesty tvoria samostatnú problematiku, ktorej sa teraz venovať nebudem.

Lenže pozor – zákon o cestovných náhradách (v § 5 ods. 5 a § 13 ods. 6) uvádza, že zamestnávateľ môže s Vami dohodnúť odchylne od tohto zákona podmienky na poskytovanie stravného. Musí to však byť uvedené v pracovnej zmluve alebo v dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Pri cestovných náhradách v SR aj v zahraničí platí, že zamestnávateľ Vám stravné môže podľa zákona znížiť najviac o 5 %.

Konkrétnejšiu odpoveď Vám nemôžem dať, pretože „nevidím“ do Vašej situácie a nepoznám podmienky, ktoré s Vami dohodol zamestnávateľ. Ešte uvediem, že kontrolné orgány vo všeobecnosti prihliadajú na to, aby zamestnanec dostával to, čo je pre neho výhodnejšie.

Napíšte komentár