Menu

Potvrdenie pohľadávok a záväzkov I.

Ahoj, prišla mi žiadosť o potvrdenie zostatkov záväzkov od dodávateľa, ale bez návratky. Prosím ťa, ako mám spracovať odpoveď? Okrem toho sa nerobia takéto potvrdenia až v decembri? Nina

Odpoveď:

Ahoj Nina, tiež ma prekvapilo, že Ti odsúhlasenie zostatkov prišlo uprostred leta, ale možno má ten dodávateľ takto nastavený účtovný rok. Keď neposlali návratku, zrejme im nezáleží na forme odpovede. Neviem, ako vyzerá žiadosť, ktorá Ti prišla, ale ak sú tam uvedené čísla faktúr a sumy, ktoré sa zhodujú s vašou evidenciou, úplne stačí túto žiadosť opečiatkovať, podpísať a napísať k tomu perom Potvrdzujeme správnosť zostatkov ku dňu ___, naskenovať a poslať im to e-mailom. Len si dobre pozri, k akému dátumu potrebujú to potvrdenie, lebo oni ten list možno písali pred týždňom a u vás na ekonomickom sa mohlo stať, že včera ste niečo z toho uhradili.

Ak máš čas, môžeš zaslať odpoveď aj na hlavičkovom papieri, čiže budú tam identifikačné údaje vašej firmy a firmy dodávateľa. Môžeš sa inšpirovať týmto príkladom:

Dobrý deň,

v zmysle Vašej žiadosti č. ___ zo dňa ___ potvrdzujeme stav našich záväzkov voči Vašej spoločnosti ku dňu ___ nasledovne:

Číslo faktúry Dátum splatnosti Celková suma faktúry v EUR Uhradená suma Zostáva k úhrade
0001111 25.06.2018 1500,00 500,00 1000,00
0001112 10.07.2018   250,00      0,00   250,00
Suma k úhrade spolu v EUR       1250,00


Bežné sú aj formulácie v tomto znení: Oznamujeme Vám, že ku dňu ___ neevidujeme žiadne pohľadávky ani záväzky voči Vašej spoločnosti.

Nina, keby niečo nebolo jasné, ozvi sa.

Info pre asistentky juniorky:
- pohľadávkou sa rozumie faktúra, ktorú vaša firma vystaví odberateľovi, čiže sú to peniaze, ktoré k vám do firmy prídu,
- záväzok sú peniaze, ktoré pôjdu z firmy von, napríklad prijatá faktúra za tovar, ktorý ste kúpili.

Ukážka knihy TU

Napíšte komentár