Logo
Vytlačiť túto stránku

Štúdium na MTF STU popri zamestnaní

Štúdium na MTF STU popri zamestnaní

Po maturite máte už dávno a rozhodujete sa, či si podať prihlášku na bakalárske štúdium? 

Ja som sa rozhodovala 5 rokov. Na MTF STU som nastúpila v roku 2018 a chcem, aby vám môj článok pomohol, pretože sama som mala pred nástupom veľa nezodpovedaných otázok.

Začnem formálnymi informáciami, osobné skúsenosti uvediem ďalej.

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave je jednou zo siedmych fakúlt Slovenskej technickej univerzity. V ponuke sú tieto študijné programy.

Ak by ste sa nevedeli rozhodnúť, netrápte sa, pretože počas prvého ročníka budete môcť svoje rozhodnutie zmeniť a bez problémov prestúpiť. Ako prváci sme v zimnom semestri mali všetci rovnaké predmety a v letnom bol rozdiel v jednom predmete. Aktuálny plán predmetov všetkých študijných programov pre akademický rok 2021/2022 si môžete pozrieť a porovnať tu.

Prijímacie konanie
Fakulta spravidla vyhlasuje dve kolá výberového konania. Aktuálne prebieha druhé kolo prijímačiek do 31.07.2021. Všetky potrebné informácie nájdete na tejto stránke.

POZOR, externé štúdium na MTF nie je možné. Môžete študovať iba dennou formou, a to buď prezenčnou alebo kombinovanou metódou. Vyučovanie pre DKM (dennú kombinovanú metódu) prebieha v piatky od 14:00 do večerných hodín a v sobotu od 08:00 tiež do večera. Je to individuálne podľa rozvrhov. Môže sa stať, že budete mať niekoľko voľných piatkov alebo viackrát voľný poldeň soboty. Piatkové prednášky pre študentov DKM vyslovene povinné nie sú, ale odporúčam zúčastňovať sa na vyučovaní v plnom rozsahu. Najmä v 1. ročníku na prednáškach zaznelo aj mnoho organizačných informácií k vyučovaniu i ku skúškam. Cvičenia sú v každom ročníku povinné všetky. Komu sa stane, že nemôže prísť (alebo sa pripojiť online), musí cvičenie absolvovať s inou skupinou v inom termíne alebo dostane navyše nejaké zadanie.  

Čo sa týka spomínanej online výučby, pedagógovia robia, čo môžu. Mne osobne je veľmi ľúto, že z 3 rokov som 1,5 roka do školy nechodila. Zatiaľ nemám informácie, ako bude prebiehať vyučovanie na jeseň 2021.

Keďže sa nedá študovať externe, denné štúdium prezenčnou i kombinovanou formou je bezplatné, ak neprekračujete štandardnú dĺžku štúdia. Inými slovami – ak máte napríklad 40 rokov a nikdy v minulosti ste nezačali študovať na vysokej škole, prezenčné aj kombinované štúdium budete mať zadarmo. Študenti v prezenčnej aj kombinovanej metóde chodia na „bakalára“ 3 roky a „inžiniera“ 2 roky. Ak by niekomu bakalárske štúdium trvalo 4 roky alebo dlhšie, za každý rok navyše sa platí 600 € alebo menej (ak študent spĺňa podmienky na zníženie/odpustenie školného).

Študenti bývajú prijímaní bez prijímacích skúšok. Kritériom bývajú známky zo strednej školy, najmä z profilových predmetov (matematika, fyzika a chémia), ale šancu na prijatie majú aj študenti, ktorí z týchto predmetov nematurovali, prípadne mali horšie známky. Zamýšľala som sa nad tým, ako je možné, že ľudia, ktorým na strednej skutočne nešla matematika, zvládajú štúdium na MTF. My „starší“ už totiž máme nejaké pracovné skúsenosti a logické myslenie na inej úrovni než tínedžeri. 

Keďže neviem, ako to budú mať prváci od septembra 2021, ešte sa vrátim do roku 2018 a opíšem aspoň okolnosti, ktoré som sama zažila.
Na dennú kombinovanú metódu (DKM) nás vtedy nastúpilo cca 180, z toho niektorí zahájili štúdium v Dubnici nad Váhom. Prváci mali možnosť prvý rok študovať nielen v Trnave, ale aj v Dubnici, Brezne a Leviciach. Podmienkou bolo, aby ich bol dostatočný počet (v Brezne a Leviciach nebol). Druhý ročník a všetky ďalšie sa už absolvujú v Trnave. Ak vám to možnosti dovoľujú, odporúčam zapísať sa od začiatku do Trnavy. Prečo? Spolužiaci v Dubnici nemali niektoré laboratórne cvičenia. Ja som sa práve na nich najviac naučila. Ale ak bude výučba online, tak je bezpredmetné riešiť miesto štúdia.

Ešte spomeniem kurzy matematiky a fyziky, ktoré prebiehali koncom augusta a začiatkom septembra. Išlo o prípravné kurzy pre študentov, ktorí nastupujú do 1. ročníka. Kurzov sa mohli zúčastniť aj študenti, ktorí boli prijatí až v 2. kole a nemali ešte za sebou oficiálny zápis do 1. ročníka. Každý kurz stál 60 €. Neviem, či tieto kurzy budú v ponuke aj tento rok. Možno budú prebiehať online. Treba na ne ísť alebo nie? Ja som sa kvôli práci zúčastnila iba kurzu matematiky. Bol to pre mňa dosť nepríjemný zážitok, pretože dvaja pedagógovia mi dali najavo, že tam nemám čo robiť. Asi by ich prekvapilo, že ako jedna z mála som skúšku z matematiky urobila na prvýkrát.

Takže ísť na kurzy alebo nejsť? Choďte, ale nenechajte sa nikým a ničím odradiť. Práve naopak, ešte viac sa začnite snažiť a pracovať na sebe! Skúste si už po kurzoch počítať príklady z matematiky, ktoré tam budete preberať – vysvetľovali nám iba to, čo sme potrebovali aj potom. Veľa som sa naučila z videí na internete, napr. delenie polynómu polynómom a podobne. Derivácie ani integrály sme na kurzoch nemali, až na riadnom vyučovaní. Najväčším strašiakom na škole je vraj fyzika, ale tá začína až v letnom semestri. 2. ročník bol taký náročný, že som si hovorila "zlatá fyzika". A na tretí sa radšej ani nepýtajte. Zvládnu to tí, ktorí sú ochotní tie 3 roky obetovať 90 % svojho voľného času.

Čo myslíte, ako vyzerajú vianočné sviatky študentov DKM? Žiadna Popoluška, dámy nečítali nový román pri svietiacom stromčeku a páni nešli s partiou na chatu, ale pekne na Silvestra do polnoci bolo treba sedieť nad zadaniami, potom sme išli na chvíľu von pozrieť ohňostroj a spať, pretože ráno bolo treba pokračovať, aby sme to všetko stihli odovzdať a mohli sa včas poprihlasovať na skúšky. Pracujúci človek, ktorý študuje na MTF, nemá voľné víkendy. Piatok-sobota vyučovanie a v nedeľu zadania, pretože cez týždeň po večeroch je príliš unavený, keď príde domov z práce. Niektoré zadania mi trvali aj týždeň, boli to príklady na 8 strán a taký DKM študent si musí veľa vecí naštudovať sám. A teraz niečo pozitívne - pracujúce mamičky to zvládali a už sú prijaté na inžiniersky stupeň. Zaiste, závisí od programu, ktorý si vyberiete. Nechoďte najľahšou cestou, ale zasa si ani nič extrémne nedokazujte. Je to náročné štúdium a treba ísť na to triezvo. Prvý ročník vám poskytne dostatok priestoru na rozmyslenie, ktorou cestou sa vydať (či zmeniť zameranie alebo nie). 

Za každý zvládnutý predmet dostanete určitý počet kreditov (bodov). Zvládnutý znamená hodnotenie od A po E. Za jeden rok by ste mali spolu získať 60 kreditov. V akademickom roku 2018/2019 sme v 1. ročníku mali iný kreditový systém než majú vyššie ročníky – v tom zmysle, že pre postup do letného semestra stačilo získať 15 kreditov. Pre postup do 2. ročníka bolo potrebných celkovo 30 kreditov. Neviem, či to pre prvákov platí stále. Ak vás o tom nebude informovať študijné oddelenie už v rámci zápisu, treba si to počas zimného semestra zistiť.

Na fakulte funguje uznávanie predmetov, ale podmienky si taktiež treba overiť na študijnom oddelení. Plus-mínus viem, ako to funguje, ale radšej nebudem o tom písať, aby som neposkytla zavádzajúce informácie.

Skúšku máte nárok opakovať 3x. Niektorí vyučujúci dávajú možnosť opakovať aj viackrát, ale to závisí od nich, nespoliehajte sa na to. Ak sa niekomu nepodarila zápočtová písomka, väčšinou bola možnosť jej opravy iba raz.
Dobrá rada: ak by sa vám nepodarilo skúšku urobiť ani na druhý pokus v zimnom semestri, určite sa informujte u konkrétneho vyučujúceho, či môžete ísť na 3. pokus v letnom semestri. Niektorí to umožňovali. Ja som to nikdy nevyužila, ale spolužiak, ktorý nevedel o tom, že bude možné ísť na 3. pokus v lete, vyčerpal si všetky 3 pokusy v januári, neurobil skúšku a musel predmet prenášať do ďalšieho ročníka. Pozor – nedá sa 3. pokus preniesť z letného semestra do zimného. Iba zo zimného do letného, pretože je to v rámci jedného ročníka. Vyučujúci nie sú povinní takéto niečo umožniť, študent si to nemôže nárokovať. Len ozrejmujem, že sa treba pedagóga včas spýtať a podľa jeho odpovede sa potom zariadiť.

Ďalšia vec - snažte sa v každom semestri odovzdať všetky zadania a urobiť všetky skúšky! Ani netušíte, čo sami sebe spôsobíte, ak si úmyselne poviete, že tento predmet je ťažký, kašlem naň, prenesiem si ho. Každý semester je taký náročný, že kvôli jednému predmetu sa môže stať, že budete študovať o rok dlhšie. Zaiste, netreba si kvôli škole zničiť zdravie. Mnohí študujú o rok dlhšie a je to tisíckrát lepšie, než štúdium vzdať. Len upozorňujem, že úmyselne zanedbať niektorý predmet a spoliehať sa na to, že neskôr to bude jednoduchšie, nemusí byť najšťastnejšia voľba. Spomínam si, keď som sa ako prváčka opýtala jedného štvrtáka, či je pravda, že prvý ročník je najťažší. On na mňa pozeral ako na mimozemšťana, vraj kde som to počula. Podľa neho bol prvý ročník najľahší. Mal pravdu.

Môže sa stať, že počas štúdia viackrát zažijete znechutenie a možno aj poníženie. Jedna vec je, že máte zo štúdia strach. Ten je v poriadku. Ale ak cítite „vlažnosť“ v zmysle „veď skúsim a uvidím, veď tam budem chodiť aspoň pol roka“ a pod., ani si prihlášku nepodávajte. Školu zvládnete len vtedy, ak ju zvládnuť chcete. Nevadí, že sa bojíte. Ale nesmie byť vo vás štipka ľahostajnosti.

Čo si myslím o povestnom site v 1. ročníku? Iba to, že práve na tých najnáročnejších predmetoch sa vyučujúci najviac snažili, aby sme to zvládli. Tretina (ak nie polovica) študentov odišla sama ešte počas prvých dvoch mesiacov, a najviac ich odchádzalo počas prednášky o materiáloch. Neboli vyhodení, odišli sami. Chcela som odísť tiež, ale našťastie som nestihla, pretože vyučujúci v jednej chvíli povedal niečo, čo ma prinútilo zostať sedieť. Možno tie slová raz zverejním.

Zásady, ktoré vám v štúdiu pomôžu:
– Neštudujte sami. Skamaráťte sa so spolužiakmi a vymeňte si kontakty, vytvorte si fb skupinu a pomáhajte si. Všimla som si, že viac sa darilo tým, ktorí sa „združovali“ s ostatnými.
– Zadania sa snažte vypracovať na plný počet bodov. Tieto body budú na skúškach veľmi cenné.
– Učte sa priebežne a začnite chodiť na skúšky čo najskôr. Ak skúšku nespravíte, aspoň zistíte, na čo sa treba zamerať pri učení. Druhá vec: ak sa vám nejaká skúška alebo zápočet nepodarí na prvýkrát, nenechajte sa odradiť. Spomeňte si, prečo ste na tú školu išli, koľko ľudí bude na vás hrdých, keď to nevzdáte a kam sa v živote posuniete, keď budete promovať. Na všetko sú opravné termíny, aj na zápočty. Viacero mojich spolužiakov nemalo v polovici januára urobenú ani jednu skúšku a chceli to vzdať. Keby skončili, nikdy by sa nedozvedeli, že dokážu urobiť 5 skúšok za 12 dní. Áno, dokázali.

Aby ste zvládli MTF-ku, musíte to veľmi chcieť. Musíte to chcieť tak veľmi, že keď sa vám každý piatok a sobotu v škole bude chcieť kričať alebo sa zdvihnúť a odísť z auly, a už nikdy sa nevrátiť, tak v tej chvíli zostanete ticho sedieť a robiť si poznámky. V duchu si hovorte čo chcete, plačte alebo sa smejte na tom, ako sa tvária ostatní spolužiaci, ale seďte tam a opisujte z tabule všetko, čo vidíte. Bez ohľadu na to, či tomu rozumiete alebo nie. (Isteže sa môžete a aj musíte pýtať vyučujúcich, keď niečomu nerozumiete, ale píšem o situácii, keď jediné čo chcete, je odísť, nie pýtať sa.)

Počas celého semestra máte možnosť dohodnúť si s vyučujúcimi osobné konzultácie. Využite túto šancu. Konzultácie (či už online alebo osobne) sú zdarma a majú vysokú hodnotu. Ja som v 1. ročníku za celý semester bola na jedinej. Vyčítala som si to celé Vianoce, ktoré som presedela nad zadaniami. 


Všetky tu uvedené informácie považujte prosím za orientačné.

Ak máte záujem študovať na MTF v Trnave, riaďte sa vždy pokynmi na stránke fakulty https://www.mtf.stuba.sk/

Otázky mi môžete písať e-mailom alebo prostredníctvom formulára pod článkom. Komentár aj s odpoveďou zverejním do 48 hodín. 


Bakalárske štátnice 2021

 titulné foto: racorn / 123rf

Bc. Mgr. Gabriela Kunkelová / vaa@viacakoasistentka.sk / 2017 – 2022