Menu

Zamestnanci ako dôležitý faktor konkurencieschopnosti podniku

Zamestnanci ako dôležitý faktor konkurencieschopnosti podniku

Priemernosť je minulosťou. Seth Godin

Vedomosti, know-how, majú najvyššiu cenu. Firmy dnes potrebujú a hľadajú špičkových odborníkov a sú nútení ich preplácať. V súčasnosti ešte stále pozorujeme fenomén prezamestnanosti, hoci mnohí už predpovedajú blížiacu sa ekonomickú krízu. Odborníkov je však na trhu práce dlhodobo málo (najschopnejší ľudia sú zamestnaní).

Na fenomén nedostatku kvalifikovaných pracovníkov vo firmách veľmi rýchlo reagovali personálne agentúry, ktorých je dnes neúrekom. Firmy sú nielen ochotné, ale priam nútené zaplatiť okrem dobrých zamestnancov aj agentúram, ktoré ich nájdu. Niektoré agentúry si pýtajú 2-násobok hrubej mzdy za konkrétneho zamestnanca. Medzi firmou a agentúrou sú samozrejme zmluvné podmienky, napr. že polovicu zaplatí firma agentúre pri nástupe pracovníka, a druhú časť až po skúšobnej dobe, keď sa pracovník osvedčí.

Populárni sú aj tzv. headhunteri – lovci mozgov. Bežní personalisti zverejnia inzerát, a popritom sami vyhľadávajú uchádzačov v databázach životopisov a na sociálnych sieťach. Z tohto hľadiska je veľmi obľúbená platforma LinkedIn.com, ktorá je orientovaná profesne, obchodne. Ľudia tam hľadajú pracovné príležitosti a obchodné kontakty. Headhunteri však zachádzajú ešte ďalej. Majú svoje tajné databázy a prehľad o osobách, ktoré dosahujú vo firmách mimoriadne výsledky. Práve na týchto ľudí si nájdu kontakt a ponúkajú im prácu v inej firme. Mnohokrát poznajú aj ich súčasný plat, preto vedia, koľko ponúknuť, aby ich presvedčili.

Teraz sa dostávame k vnútornej motivácii ľudí, ktorí svoju firmu neopustia len kvôli peniazom. Pretože im ide o niečo viac. Ich hnacou silou je vnútorná stimulácia chcieť robiť niečo, čo ešte iní nerobia. A práve títo sa stávajú nenahraditeľnými.

Kľúčový pracovník je jedinec, ktorý vstúpi do neporiadku a vytvorí poriadok, je vynachádzavý, tvorivý a koná. Každá úspešná organizácia zamestnáva nenahraditeľných ľudí, ktorí týmto spôsobom prinášajú zmeny. Génius vidí skutočnosti, ktorými iní nevedia pohnúť, no on nimi napriek tomu pohne. Mimoriadny náhľad, produktivita a veľkorysosť trhy zväčšujú a zefektívňujú. Takáto situácia vedie k väčšiemu počtu príležitostí a nakoniec aj k výhodám pre všetkých zúčastnených.“ (*Godin, 2011)

Majitelia firiem si dnes veľmi dobre uvedomujú, že potrebujú schopných ľudí. Zamestnanci majú výrazný vplyv na konkurencie schopnosť podniku. Sú to práve zamestnanci, ktorí prichádzajú s inovatívnymi nápadmi, ktoré môžu spoločnosť posunúť vpred. Firmy, ktoré však v konkurencii zaostávajú, musia svojich zamestnancov stimulovať viac finančne, aby prišli s nápadmi. Motiváciu je možné podporiť aj pracovnými podmienkami, ako je napr. prostredie, benefity (nápoje zadarmo), záujem o ľudí zo strany vedenia... Ale pokiaľ človek nemá vnútorný záujem o prácu, nadšenie mu dlho nevydrží. Tí, ktorí chcú z práce odísť, odídu, aj keď sa im bude zvyšovať plat. Len odídu o čosi neskôr. A to je rozdiel medzi stimulom a motiváciou. Stimul je krátkodobý motivačný faktor, ktorý vyprchá. Motivácia je omnoho trvácnejšia.

Ďalším faktorom, ktorý nepochybne ukazuje, že zamestnanci sú dôležitým pilierom konkurencieschopnosti podniku, je sila dobrého mena spoločnosti. Umocňujú ju nielen spokojní zákazníci, ale aj zamestnanci, ktorí pozitívne hovoria o spoločnosti, kde pracujú.

*GODIN, S. 2011. Nenahraditeľní. Ako sa stať kľúčovým človekom vo vašej firme či organizácii. Bratislava: Eastone Books, 2011. 239 s. ISBN 978-80-8109-195-7
foto: luchschen

Napíšte komentár